บุคลากรสำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

ปรับปรุงข้อมูล : 19/3/2563 14:03:10     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 515

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. บุคลากรสำนักบริหารการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชี การเงิน ครุภัณฑ์ คลังพัสดุ งบประมาณและงานเงินเดือน ณ กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด