ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ฉบับ

ปรับปรุงข้อมูล : 25/9/2562 16:13:48     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 173

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ฉบับ

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

2. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2562

3. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

4. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.2562

5. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2562

ข่าวล่าสุด