กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

1. งานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่
2. งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่
3. งานจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2564 14:26:08     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 31

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด