กุมภาพันธ์ 2563
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
1234567

หัวข้อการอบรมทั้งหมด

17/9/2558
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เรื่อง e-market และ e-bidding วันที่ 17 ก.ย. 2558
เวลา : 9:00 - 16:00
สถานที่ : ณ ห้องบริการสารสนเทศ (C) อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนผู้ลงทะเบียน 50 / 50
50 / 50
4/11/2560
ถึง 5/11/2560

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
เวลา : 8:00 - 17:00
สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนผู้ลงทะเบียน 150 / 150
150 / 150
1/2/2561
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบใบเสร็จ วันที่ 1 ก.พ.2561 เวลา 9.30 - 12.00
เวลา : 9:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์(C302) ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์ 60 ปี
จำนวนผู้ลงทะเบียน 51 / 70
51 / 70
9/7/2562
เชิญเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลการประเมินระบบการควบคุมภายในฯ กลุ่มนักวิชาการพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เวลา : 10:00 - 12:00
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารวุฒากาศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนผู้ลงทะเบียน 39 / 50
39 / 50
9/7/2562
เชิญเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลการประเมินระบบการควบคุมภายในฯ กลุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
เวลา : 13:30 - 15:30
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารวุฒากาศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนผู้ลงทะเบียน 50 / 50
50 / 50
10/7/2562
เชิญเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลการประเมินระบบการควบคุมภายในฯ กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เวลา : 10:00 - 12:00
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารวุฒากาศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนผู้ลงทะเบียน 23 / 50
23 / 50
10/7/2562
เชิญเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลการประเมินระบบการควบคุมภายในฯ กลุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
เวลา : 13:30 - 15:30
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารวุฒากาศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนผู้ลงทะเบียน 35 / 50
35 / 50