กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150