ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ฉบับ

ปรับปรุงข้อมูล : 24/7/2562 10:26:31     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 156

กลุ่มข่าวสาร :

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ข่าวล่าสุด