ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 25/7/2562 14:44:00     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 133

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด