กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังขอแจ้งกำหนดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ปรับปรุงข้อมูล : 15/9/2563 10:03:42     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1239

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด