กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การควบคุมการเบิกจ่ายและยืมเงินทดรองสำหรับการจัดกิจกรรมการจัดงานต่าง ๆ เฉพาะวงเงินที่เกินกว่า 100,000 บาท และแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองหมุนเวียนภายในส่วนงาน รายละเอียด คลิกที่นี่

ปรับปรุงข้อมูล : 10/2/2566 10:08:21     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 114

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร
เมื่อวันพุธที่ 31 พ.ค. 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (กองคลัง กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานของกองคลังในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงให้แนวทางในการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2566     |      26