กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การควบคุมการเบิกจ่ายและยืมเงินทดรองสำหรับการจัดกิจกรรมการจัดงานต่าง ๆ เฉพาะวงเงินที่เกินกว่า 100,000 บาท และแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองหมุนเวียนภายในส่วนงาน รายละเอียด คลิกที่นี่

ปรับปรุงข้อมูล : 10/2/2566 10:08:21     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 346

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด