กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

เมื่อวันอังคารที่ 7 และวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ได้ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอธิการบดีและผู้อำนวยการกองคลังให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร

ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 15:42:38     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 601

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด