กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
บุคลากรกองคลังขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ
Kaset Maejo 90th Anniversary : Agriculture | Food | Health
ในวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2566 10:48:15     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1663

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด