กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ตามที่กองคลังได้รับข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน ในประเด็นต่าง ๆ กองคลังจึงขอรวบรวมข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน และชี้แจงตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลการบริจาคเงินขึ้นในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ล่าช้า

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมี QR Code เพื่อใช้สำหรับรับเงินบริจาค ซึ่งเมื่อท่านสแกน QR Code แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากร และเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ท่านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที

ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบบัญชีเคลื่อนไหวของนักศึกษา

ในกรณีดังกล่าว กองคลังได้ตรวจสอบบัญชีของนักศึกษาว่าเป็นบัญชีของนักศึกษาหรือไม่ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการเคลื่อนไหว จนกว่าจะทำรายการจ่ายและเงินไม่สามารถเข้าบัญชีนักศึกษา จึงต้องแจ้งนักศึกษาในภายหลัง

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2567 10:05:06     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 224

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม และนางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ ในโอกาสนำคณะบุคลากรกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การบัญชี และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการคลัง ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
24 พฤษภาคม 2567     |      39