กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองคลังได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ตามโครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 ซึ่งนอกจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 4/6/2567 16:15:45     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 62

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด