กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้ร่วมทำความสะอาดบริเวรรอบอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงข้อมูล : 5/6/2567 14:02:35     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 65

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด