กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่นี่ คลิก 

หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถสอบถามได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 14/6/2567 13:24:18     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2091

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กองคลังจัดโครงการเสวนาเพื่อวางแนวปฏิบัติการรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 กองคลังได้จัดโครงการเสวนาเพื่อวางแนวปฏิบัติการรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ณห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรการเสวนา
26 มิถุนายน 2567     |      121