กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2567 14:13:42     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 86

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

กองคลังจัดโครงการเสวนาเพื่อวางแนวปฏิบัติการรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 กองคลังได้จัดโครงการเสวนาเพื่อวางแนวปฏิบัติการรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ณห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรการเสวนา
26 มิถุนายน 2567     |      121