ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3169 , E-mail

งานอำนวยการ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
Tel. 053-873150 , E-mail nuttaya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3156 , E-mail baisri@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. 053873282 , E-mail noi_nong@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. , E-mail kratai64@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail sirikhuan@mju.ac.th

งานบริหารการเงิน 1

หัวหน้างานบริหารการเงิน 1
Tel. 0-5387-3161 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3164 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3164 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail khomsun@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3165 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3163 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3162 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3164 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-538-73165 , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail thanapa@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3155 , E-mail sathapat@mju.ac.th

งานบริหารการเงิน 2

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail mimmang@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
Tel. 3153 , E-mail aumpika@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail tarinee@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail wiyada@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0956983743 , E-mail wirumpha_t@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail nonglak-j@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail patcharin_jt@mju.ac.th

งานบริหารพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ หัวหน้างานบริหารพัสดุ
Tel. , E-mail penjan@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
Tel. 0-5387-3173 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail samai@mju.ac.th

งานบริหารข้อมูลการบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3159 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3160 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0-5387-3160 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 3218 , E-mail sirimart@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
Tel. 053-873171 , E-mail taweepong@mju.ac.th