ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2563
ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 จะให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2563 ในวันพุธที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้กองคลังจึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้ารับบริการ โดยเตรียมเอกสารมาขอรับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
16 มีนาคม 2564
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563
กองคลังขอแจ้งกำหนดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
15 กันยายน 2563
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินประกันของเสียหายและเงินประกันกุญแจ ปี 2561
กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คืนเงินค่าประกันของเสียหายและค่ากุญแจปี 2561 รายละเอียดดังนี้ คลิ๊กที่นี่
25 สิงหาคม 2563
แจ้งรายชื่อบัณฑิตที่ได้รับเงินเยียวยา กรณีเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562
กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โอนเงินเยียวยา กรณีเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562   ให้แก่บัณฑิต ดังรายชื่อต่อไปนี้ คลิ๊กที่นี่ หากไม่พบรายชื่อกรุณาตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่พบปัญหาในการโอนเงิน ที่นี่
31 มีนาคม 2563
แจ้งรายชื่อบัณฑิตปี 2560-2561 ที่ได้รับเงินคืน
กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โอนเงินคืนให้แก่บัณฑิตปี 2560-2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ คลิ๊กที่นี่
19 มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
กองคลังจัดประชุมบุคลากรกองคลัง
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรกองคลัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้บริหารที่กำกับดูแลกองคลัง ซึ่งจะเกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้บริหารที่จะกำกับดูแลกองคลังต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียดภาระงาน และปัญหาอุปสรรคของแต่ละงานภายในกองคลัง เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงบริบทของหน่วยงานและสามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ต่อไป
23 กันยายน 2563
กองคลังจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8 กันยายน 2563
เจ้าหน้าที่สรรพากรให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ปีภาษี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สรรพากรจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ได้ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีนางสาวนีร เรียนกุนา ผู้อำนวยการกองคลัง เป้นผู้ต้อนรับและมอบของที่ระลึก
18 มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา หลังคาเรือนธรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/7/2564 16:23:41
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำนักศึกษาชาย หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/7/2564 9:36:06
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20/7/2564 16:41:02
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
22/6/2564 9:57:19
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 161 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/6/2564 10:43:43
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 161 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/6/2564 10:32:03
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดชั่งน้ำหนักและจัดทำรางคัดแยกขยะ
16/3/2564 15:03:27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดชั่งน้ำหนักและจัดทำรางคัดแยกขยะ
10/3/2564 10:50:41
การขายทอดตลาดบ้านพักบุคลากรพร้อมรื้อถอน จำนวน 22 หลัง
5/2/2564 16:47:50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14/1/2564 9:50:28
 ดูทั้งหมด